Årets TV-aksjon arrangeres 18.10.09. Årets TV-aksjon går til inntekt for CARE Norge og arbeidet for verdens fattigste kvinner. Unio har gått inn i et samarbeid med CARE for å øke oppslutningen om innsamlingen den 18. oktober. Les om aksjonen på Unios hjemmeside her.  
Les mer …
Unio har gitt sine innspill til ny regjeringserklæring.  Et av hovedpunktene er at kontroll- og etterforskingskapasiteten retta mot svart økonomi og økonomisk kriminalitet må styrkes. Svart økonomi og økonomisk kriminalitet svekker og undergraver fellesskapet. Unio krever at kontroll- ogetterforskingskapasiteten må styrkes.Se hele dokumentet i artikkelen på Unios sider.
Les mer …
er tittelen på årets fagseminar som arrangeres i tilknytning til represetantskapsmøtet i Skatterevisorenes Forening 1.oktober 2009 i Tønsberg. Seminaret er åpent for alle interesserte. Fristen for påmelding er 25.09.09 - for dagpakker er fristen 28.09.09.  Se vedlagte invitasjon for detaljer vedrørende program, priser og påmelding. Foredragsholdere er Professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trondheim Økonomiske Høgskole) Harry A Solberg, Dr. Brigitte Slot fra Finansdepartementet i Nederland, Andrew Lawrence og Simon Randall fra HM Revenue & Customs (England), journalist/forfatter Lars Backe Madsen og Jens M Johansson, daglig leder i Rosenborg Ballklubb Nils Skutle og avdelingsdirektør Tone Kaarbø fra SKattedirektoratet.
Les mer …
TV2-Nyhetene fulgte i sin 18.30-sending lørdag 12.09.09 opp Skatterevisorenes Forenings brev til finansministeren.  Se hele innslaget her.TV2s 21-nyhetene lørdag 12.09.09 fulgte opp med et intervju med NHO, og i et intervju på TV2 Nyhetskanalen kl 0900 søndag 13.09.09 kommenterte Skattedirektoratet kritikken. Følg link til innslagene her.
Les mer …
Skatterevisorenes Forening arrangerer i tilknytning til represetantskapsmøtet i foreningen seminar om økonomisk kriminalitet 1.oktober 2009. Tittel på årets seminar er "Sportsindustrien - den nye utfordringen innen økonomisk kriminalitet?" Til å belyse temaet detlar Professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trondheim Økonomiske Høgskole) Harry A Solberg, Dr. Brigitte Slot fra Finansdepartementet i Nederland, Andrew Lawrence og Simon Randall fra HM Revenue & Customs (England), journalist/forfatter Lars Backe Madsen og Jens M Johansson, daglig leder i RBK Nils Skutle og avdelingsdirektør Tone Kaarbø fra SKattedirektoratet.Seminaret arrangeres i Tønsberg, på Quality Hotell Tønsberg.Påmelding til seminaret innen 25.09.09.  Se vedlagte invitasjon for detaljer vedrørende program, priser og påmelding.
Les mer …
Skatterevisorenes Forening avholder representantskapsmøte på Quality Hotel Tønsberg 29. september - 1. oktober 2009. Vedlagt følger invitasjon til representantskapsmøte.  Vedleggene i invitasjonen - Vedtekter og Måldokument 2008 - 2010 finner du på nettsiden under menyen Organisasjon.I tilknytning til represetantskapsmøtet arrangerer Skatterevisorenes Forening 1.oktober 2009 seminar om økonomisk kriminalitet. Tittel på årets seminar er "Sportsindustrien - den nye utfordringen innen økonomisk kriminalitet?". Se egen artikkel for nærmere informasjon og program.
Les mer …