Unio stat, LO stat og YS stat har 28.04.10 sendt ut pressemelding med overskriften Økonomiske krav i staten:                                       Likelønnsløft og utjevning mellom offentlig og privat sektorLO Stat, YS Stat og Unio leverte i dag de økonomiske kravene i årets tariffoppgjør. De krever særlig likelønnsløft, et generelt tillegg til alle og midler til både sentrale og lokale forhandlinger. De tre mener at regjeringen må bidra med friske midler til sentrale selektive tiltak på likelønn. I kravet er dette tallfestet til ¼ prosent på årsbasis. De tre hovedsammenslutningene, med nærmere 100 000 medlemmer, mener at arbeidsgiver i årets tariffoppgjør bør vise vilje til å bøte på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.- Dette er et spørsmål om verdsetting. Kvinner tjener fortsatt bare 92 prosent av menns lønn i staten. Nå har vi snakket nok – tiden er inne for å handle, sier leder i LO Stat, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen i YS Stat og Arne Johannessen i Unio.
Les mer …
har overskriften "Valgfrihetsfella".Konferansen arrangeres som frokostseminar på kvinnedagen mandag 8. mars fra 9.00 til 12.30 på Hotel Bristol i Oslo sentrum. Det er ikke påmelding til frokostseminaret. Lokalet tar rundt 100 tilhørere, så den som kommer først, får plass. Det serveres kaffe og rundstykker fra klokka 8.30.
Les mer …
NØF sitt årsseminar og årsmøte blir avholdt på Rica Nidelven Hotel i Trondheim 12. - 13. april 2010. Tema for årets seminar er Falsk identitet. For påmelding og program; se her. Ta kontakt med din leder med hensyn til muligheter for å delta på årsmøtet og seminaret. Pris for medlemmer er kr 400,- for å delta på seminarets 2 dager, kostnader til overnatting/lunsj og middag samt reiser kommer i tillegg. Hva NØF sier om NØF: "Norsk Øko-Forum er en tverrfaglig interesseorganisasjon som ble stiftet i 1991. Vi har i underkant av 600 medlemmer fra politi- og påtalemyndighet, Skatteetaten, tolletaten, bank, forsikring, revisjonsselskaper og andre som har til oppgave å arbeide med bekjempelse av økonomisk kriminalitet."
Les mer …
Unio arrangerer tariffseminar tirsdag 19.1. og onsdag 20.1. på Holmen Fjordhotell i Asker. Unio-leder Anders Folkestad vil ta for seg forventningene til hovedoppgjøret 2010. Fra regjeringen deltar Statsrådene Lysbakken og Bjurstrøm og de står på programmet på følgende tidspunkt og med følgende tema: Audun Lysbakken (SV), BLD: kl. 13.15: "Likestilling og arbeidslivspolitikk" Hanne Bjurstrøm (Ap), AD: Onsdag kl. 08.30: "Arbeidslivspolitikken - nye grep?" Bjurstrøms innlegg holdes dagen før forhandlingene om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avalten) starter. Ellers på programmet står bl annet Riksmekler Kari Gjesteby og representanter fra arbeidsgiverne; KS, Spekter, FAD, HSH, KA og Oslo Kommune.Se mer om tariffseminaret på Unios hjemmesider bl a her.Fra Skatterevisorens Forening deltar SFs leder Øivind Eriksen og styremedlem og medlem av lønnspolitisk utvalg Hilde Vennestrøm på tariffseminaret. 
Les mer …
SF arrangerte i høst fagseminar med tittelen "Sportsindustrien - den nye utfordringen innen økonomisk kriminalitet?".Foiler fra to av seminarets foredragsholdere finner du her:Dr. Brigitte Slot fra Finansdepartementet i Nederland, klikk her.Andrew Lawrence fra HM Revenue & Customs (England), klikk her.
Les mer …