Meklingen på tariffområdene i offentlig sektor er nå inne i sitt siste døgn. Over 10 000 Unio-medlemmer kan bli tatt ut i streik fra 27. mai dersom meklingen ikke fører fram. Streiken vil ramme kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Bodø og Ullensaker, noen fylkeskommuner, en rekke helseforetak, politidistrikter og flere statlige virksomheter. Over 10 000 lærere, førskolelærere, sykepleiere, polititjenestemenn, forskere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, skatterevisorer og administrativt personale kan være i streik fra torsdag morgen. Meklingen løper parallelt for Unios medlemmer i tariffområdene KS, Spekter, stat og Oslo kommune.Når det gjelder staten tar Unio ut cirka 2500 medlemmer ansatt i staten – hovedsakelig i Oslo, Trondheim og Bergen. Her tar Unio ut medlemmer i Skatteetaten, Politiet og ved universiteter og høgskoler. Streikeuttaket vil kunne ramme blant annet eksamensavvikling og sensur ved utdanningsstedene, patruljevirksomheten og generell straffesaksbehandling i politidistriktene. Tilsvarende virksomheter rammes i Tromsø, Stavanger, Østfold, Bodø, Kristiansand og Romerike.Informasjon om hvilke arbeidssteder som kan bli berørt av streik kan fås hos lokale konfliktledere.For fullstendig oversikt se www.unio.no 
Les mer …
Pressemelding fra Unio, 21. mai 2010 Streikeuttak i offentlig sektor Over 10 000 Unio-medlemmer kan bli tatt ut i streik fra 27. mai dersom meklingen ikke fører fram. I dag kl 15 ble arbeidsgiverne varslet. Meklingsfristen går ut ved midnatt 26. mai. Streiken vil ramme kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Bodø og Ullensaker, noen fylkeskommuner, en rekke helseforetak, politidistrikter og flere statlige virksomheter. Over 10 000 lærere, førskolelærere, sykepleiere, polititjenestemenn, forskere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, skatterevisorer og administrativt personale kan være i streik fra torsdag morgen.   Meklingen løper parallelt for Unios medlemmer i tariffområdene KS, Spekter, stat og Oslo kommune.
Les mer …
Onsdag 12. mai sendte Unio plassoppsigelse for om lag 2 500 medlemmer i staten. - Meklingen pågår for fullt. Samtidig er det formelle regler som skal ivaretas i tilfellet det blir streik. Dermed er det ren rutine at vi varsler streikeuttak underveis i prosessen, sier Arne Johannessen, forhandlingsleder for Unio på det statlige tariffområdet.Meklingen i årets hovedtariffoppgjør har frist klokken 24.00 natt til torsdag 27. mai. Dersom meklingen ikke fører fram, vil de 2 500 medlemmene i Unio være i streik fra torsdag morgen. LO Stat har varslet plassoppsigelse for 3 800 og YS Stat for 1 900.På dette tidspunkt varsles ikke navn på konkrete arbeidstakere. Medlemmer som eventuelt blir tatt ut i streik får varsel om dette fra sine tillitsvalgte fire dager før fristen for meklingen.
Les mer …
Pressemelding 4. mai 2010Meklingsstart i Staten Tirsdag 4. mai kl 10.00 startet meklingen mellom partene i Staten. Dersom man ikke har kommet til enighet innen midnatt 26. mai, kan streik være et faktum. En eventuell streik vil tidligst tre i kraft ved arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai. LO Stat, YS Stat og Unio, med rundt 100.000 statstilsatte i ryggen, mener at staten ikke har vist vilje til å løse noen av de viktigste utfordringene i årets tariffoppgjør: -        For liten økonomisk totalramme. -        Et tilbud på likelønn som er tafatt og samtidig ikke forenelig med statens lønnssystem. -        Angrep på arbeidstidsordningene
Les mer …
Pressemelding 30.04.10 Brudd i staten Tariffoppgjøret i staten endte med brudd. Nå får Riksmeklingsmannen oppgaven med å finne en løsning som kan forhindre konflikt. LO Stat, YS Stat og Unio, med rundt 100.000 statstilsatte i ryggen,  mener at staten ikke har vist vilje til å løse noen av de viktigste utfordringene i årets tariffoppgjør. -         For liten økonomisk totalramme. -        Et tafatt økonomisk tilbud på likelønn. -         Uakseptabel innretning på likelønn. -        Angrep på arbeidstidsordningene. - Statens siste tilbud er rett og slett en god søknad om å få bryte forhandlingene og velte ansvaret for å finne en løsning over på Riksmeklingsmannen. Den søknaden er innvilget, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat, Pål N. Arnesen i YS Stat og Arne Johannessen i Unio.
Les mer …