Norsk Øko-Forum - NØF -  arrangerer sitt årsseminar og årsmøte i 2011 på Quality Hotel Tønsberg 12. - 13. april. Tittelen på årets seminar er "Røveri fra fellesskapet".Klikk her for programmet i pdf-format, som inneholder både paneldebatt og foredrag med ulike tema.Påmeldingsfristen (bindende) er 4. mars 2011. Påmelding skjer på hjemmesiden til NØF her.    
Les mer …
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arrangerer konferansen "Drypp av svart" 15. mars i Handelshøyskolen BIs lokaler i Oslo.  Unio oppfordrer i en artikkel på sin hjemmeside til å melde seg på til "Drypp av svart".  Konferansen arrangerers av Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Handelshøyskolen BI og Samarbeid mot svart økonomi som er en allianse av sentrale parter i arbeids- og næringslivet – KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Unio deltar i arbeidet mot svart økonomi gjennom alliansen SMSØ sammen med de andre sentrale partene i arbeids- og næringslivet. Konferansen retter seg blant annet mot ansatte og tillitsvalgte i forbund tilsluttet Unio. Se også omtale av konferansen og påmeldingskjema på hjemmesiden til Samarbeid mot svart økonomi. Frist for påmelding er tirsdag 8. mars.
Les mer …
Det tekniske beregningsutvalget la den 21.02.11 fram rapporten "OM GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2011 - FORELØPIG RAPPORT".Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2010 til 2011. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi. Rapporten bygger delvis på foreløpige tall og anslag for 2010. Deler av rapporten vil derfor bli oppdatert i begynnelsen av april, bl.a. med tall for lønnsutviklingen for kvinner og menn. Hovedpunkter i rapportenBeregningsutvalget anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2009 til 2010 for ansatte i organiserte virksomheter og i offentlig forvaltning inklusive helseforetakene til vel 3¾ prosent.  I 2010 var det mindre forskjeller i lønnsveksten mellom de store forhandlingsområdene enn i 2009. Lønnsveksten varierte mellom 3½ prosent og 4½ prosent med unntak av finanstjenester hvor lønnsveksten var 6 prosent. Høyere bonusutbetalinger i 2010 enn året før trakk opp lønnsveksten i finanstjenester.
Les mer …
Som svarer på den aktuelle politiske situasjonen har Unio lagt ut nye nettsaker på unio.no om offentlig tjenestepensjon:Etter de siste dagenes debatt om offentlig tjenestepensjon relanserer Unio pensjonsbrosjyren som  ble laget til oppgjøret i 2009. Brosjyren gir svar på mange aktuelle spørsmål i debatten. Brosjyren kan lastes ned som PFD: http://unio.no/kunder/unio/cms.nsf/pages/08F05050729A23DDC1257818002F5809 Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Hos Statens pensjonskasse (SPK) finner du en del informasjon og veiledning du bør studere før du tar ditt valg. http://www.unio.no/kunder/unio/cms.nsf/pages/904B388AFC757C37C12578160044EA8A
Les mer …
Årets Unio-konferanse og representanskapsmøte arrangeres 6. og 7. desember på Sundvolden hotel. Tema på Unio-konferansen 2010 er Velferds-Norge. Programmet er allsidig og variert med både politikere og representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, Frank Aarebrot, Jørgen Kosmo og Espen Beranek Holm på plakaten. Siri Lill Mannes er debattleder.Les om programmet på Unios hjemmeside, samt om konferansen her, og se om konferansen på Facebook og Twitter.
Les mer …