I disse dager sender Unio ut sin nye pensjonsbrosjyre ut til alle våre forbund: "Vet du nok om pensjon?"Når pensjonsreformen får virkning fra 1. januar 2011, får vi et helt nytt pensjonssystem med nye begreper og ny oppbygning.  I brosjyren skal du finne det viktigste du trenger å vite om pensjon foran tariffoppgjøret i 2009. Brosjyren (som du finner her på Unios hjemmeside) gir en oversikt over hvilke prinsipper som ligger til grunn for reformen og hvor vi er i prosessen.
Les mer …
Utdanningsforundet har laget en brosjyre om pensjonsreformen. I brosjyren kan du også finne informasjon om dagens pensjonsordning og hvilke regler som gjelder for ditt årskull.Brosjyren finner du her i pdf-format. På nyåret vil en revidert utgave bli sendt ut som brosjyre til medlemmer i Utdanningsforbundet og Unio.Du kan lese mer om pensjon og bakgrunnen for brosjyren på Utdanningsforbundets hjemmesider.
Les mer …
Justeringsforhandlingene mellom staten og hovedorganisasjonene er i havn. Resultatet innebærer at grupper i politiet, en del vitenskapelig ansatte på høgskoler og universitet og mange prester får et løft. Også mange andre Unio-grupper kommer heldig ut. Årets justeringsoppgjør bestod av 500 millioner kroner som skulle fordeles blant alle arbeidstakergruppene i staten. LO og Unio leverte felles krav og skisse til hvordan pengene kunne fordeles. De to hovedsammenslutningene har stått side ved side gjennom forhandlingene. - Forhandlingene har vært tøffe. Slik det utviklet seg er jeg er tilfreds med resultatet. Staten har vist vilje til å møte oss på de viktigste prioriteringene våre, sier forhandlingsleder i Unio, Arne Johannessen.
Les mer …
Nærmere om oppgjøret1. Økonomi Totalrammen i staten ble 6,2 prosent inklusiv resirkulerte midler. Sentralt tillegg A-tabellen, kombinasjon av krone/prosent, som følger: - 16 000 kroner opp til lønnstrinn 45. - 4,65 prosent fra lønnstrinn 46-80. - 32 000 kroner fra lønnstrinn 81 og opp.Tabellen utvides med 3 lønnstrinn på topp (lønnstrinn 93, 94 og 95).Virkningstidspunkt: 1. mai 2008.
Les mer …