Unio arrangerte 29.02.2012 frokostseminar med overskriften "Kunnskapens pris, billige kunnskapsarbeidere – fordel eller ulempe?" i restaurant Argent i Operaen, Bjørvika.Utgangspunktet for debatten var: "Utdanning gir mindre avkastning lønnsmessig i Norge enn i svært mange andre land. Hva sier dette om verdsettingen av utdanning og den kunnskapen utdanningsgruppene bidrar med? Høyt utdannet arbeidskraft er relativt billig i Norge. Er dette en ulempe eller et konkurransefortrinn i kunnskapssamfunnet? I debatten deltok Erna Solberg, leder i Høyre, Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV og Lars Kirkebøen, forsker SSB.Les hele artikkelen og se video her på unio.no."SV-nestleder Bård Vegard Solhjell og Høyre-leder Erna Solberg er skjønt enige om at lønna i det offentlige må opp. Målretta lønnshopp og et mer differensiert lønnssystem er deres svar. Det kom fram under Unios fulltallige "Kunnskap i front" frokostseminar i dag.
Les mer …
Unio arrangerte 24. og 25. januar 2012 tariffseminar på Quality Olavsgaard Hotel. Med årets tariffseminaret er lønnssoppgjøret for 2012 – Tariff 2012 - i gang.   Som vanlig på dette årevisse seminaret deltar både representanter for arbeidsgiverne i alle forhandlingsområdene, i tillegg innlegg fra SSB og fra Riksmeklingsmannen, samt Unio.  Følg denne lenken for å se programmet på tariffseminaret.Tariffsakene er samlet i egen meny på Unios hjemmeside. Nedenfor er det samlet lenker både fra tariff-sidene til Unio, og fra andre.
Les mer …
Som det framgår av løsningen i tariffoppgjøret i staten vil alle minst få kr 7 000 i lønnstillegg pr. 01.05.11. Fra og med lønnstrinn gis et tillegg på 1,72 %, fra lønnstrinn 1-52 gis et tillegg på minst kr 7 000.Vil du vite hva dette betyr for deg - se regjeringen.no - her finner du protokollen fra forhandlingene og ny hovedlønnstabelll med ny lønn pr. 01.05.11.I tillegg til sentrale tillegg pr 01.05.11 er det avsatt tilsammen 0,25 % til lokale forhandlinger (2.3.3.) med virkning fra 01.10.11. Disse forhandlingene skal ifølge avtalen mellom partene være gjennomført innen 15.12.11. Les mer på Unio.no.
Les mer …
Partene i det statlige tariffoppgjøret kom fredag kveld til enighet. - Alle får reallønnsvekst. Det generelle tillegget er på minimum 7000 kroner, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Arne Johannessen. Også i år har oppgjøret en likelønnsprofil. - Vi er svært fornøyd med at vi fikk en forhandlingsløsning. Jeg vil gi ros til statens personaldirektør Siri Røine for svært godt bidrag, sier forhandlingslederen. I tillegg til et generelt tillegg, skal det være lokale forhandlinger. Der skal det forhandles om 0,25 prosent av den samlede lønnsutbetalingen på hvert forhandlingssted (lønn = regulativlønn og faste og variable tillegg, ikke overtid). De lokale forhandlingene skal foregå til høsten. Det er ikke satt av penger til et sentralt justeringsoppgjør i år.  Dette gir en totalramme på oppgjøret på om lag 4 prosent. - Det er en seier for tariffsystemet i staten at vi i år, for første gang på seks år, greide å finne en forhandlingsløsning. Jeg vil gi ros til personaldirektøren for at hun skapte et godt forhandlingsklima og bidro sterkt til å finne en forhandlingsløsning. Ved å unngå megling i årets oppgjør, har vi bevist at tariffsystemet i staten har livets rett, sier Johannessen.  Hovedsammenslutningene Unio, YS stat og LO stat gikk inn i et felles krav om oppgjøret med et krav om reallønnsvekst. Målet var å sikre rekruttering og å gi mulighet for å beholde kompetent arbeidskraft, for å sikre at staten også framover kan levere gode velferdsløsninger. Samtidig har de tre hovedsammenslutningene et mål om at både lønnsutvikling og lønnsnivå i staten skal tilsvare utviklingen til sammenlignbare grupper i industrien. De offisielle tallene viser at forskjellen fortsatt var på over 114 000 kroner i 2010. - Vi fikk en akseptabel totalramme som gir reallønnsvekst til alle i staten. Samtidig er rammen på et nivå som gjør at staten ikke blir ytterligere hengende etter privat sektor, sier Johannessen. Han understreker at det fortsatt er store utfordringer og at ikke alle forventningene ble tilfredsstilt. – Det er blant annet store rekrutteringsutfordringer i en del statlige sektorer. Dette oppgjøret løser ikke dette. Samtidig var dette et mellomoppgjør med begrenset økonomi. Dette er utfordringer vi tar med videre til hovedoppgjøret i 2012, sier Johannessen. Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik (med virkning fra 1. mai):  Generelt tillegg på minimum kr 7000, og 1,72 % over ltr 53.  
Les mer …
I dag startet forhandlingene i statlig sektor, KS og Oslo kommune.LO Stat, YS Stat og Unio leverte i formiddag kravene i årets statlige tariffoppgjør. De krever en reallønnsvekst hvor målet er å sikre rekruttering og å beholde kompetent arbeidskraft. – Vi mener den økte lønnsforskjellen mellom staten og privat sektor fører til at staten taper i kampen om å beholde og rekruttere de best kvalifiserte arbeidstakerne. Norsk næringsliv vil ha et konkurransefortrinn med en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som leverer god kvalitet på tjenestene, i ryggen. Kompetansen til de statsansatte, både den formelle og den reelle kompetansen, må verdsettes, sa Arne Johannessen, forhandlingsleder i Unio Stat, etter at kravene var overlevert.
Les mer …