I artikkelen med overskrifte  Dette sa vi nei til forklarer Unio følgende: "02.06.2012. Derfor fortsetter streiken i staten. Regjeringen ville ikke gi oss samme lønnsvekst som i industrien (frontfaget). Regjeringen ville ikke gi oss et sentralt justeringsoppgjør, som er viktig for å løfte våre grupper Reguleringsklausulen ville ikke gi oss tilstrekkelig trygghet for å få det samme som frontfaget i 2. avtaleår - Jeg kan ikke se våre medlemmer i øynene og anbefale dette tilbudet. Dette viser at regjeringen ikke verdsetter den kompetanse Unios medlemmer har og de tjenester vi leverer, sier Arne Johannessen, streikeleder i Unio stat.    Det var ikke en lett avgjørelse å bryte meklingen, men verken ramme eller profil var slik at Unio kunne godta det. Vi kan ikke akseptere at vi verdsettes dårligere enn andre grupper. Totalvurderingen er derfor at Unio ikke kunne akseptere dette. Vi er trygge på at våre medlemmer ikke vil godta tilbudet, og at de opplever at regjeringen ikke verdsetter den viktige jobben vi gjør hver dag for at folk skal få solide offentlige tjenester. Unio fortsetter streiken i stat og kommune. Vi har over 16.000 medlemmer ute i streik, og det blir flere kommende uke."
Les mer …
Unio har oppdatert artikkelen sin Her streiker Unio:"02.06.2012. Unio har over 16.000 medlemmer i streik Unio er i streik i stat og kommune. Det betyr tariffområdene staten, KS og Oslo kommune. Vi har i øyeblikket godt over 16.000 medlemmer i Unios medlemsforbund ute i streik. Vi har varslet opptrapping i Oslo fra tirsdag 5. juni og opptrapping i staten fra torsdag 7. juni.Unio-medlemmer er i streik i følgende byer:AskerAskøyBergenBodøDrammenKristiansandLarvikLillehammerNarvikOsloSandnesTromsøTrondheimÅlesundArbeidsplassene i staten der Unio-medlemmer går ut i streik fra torsdag 7. juniArbeidsplassene i Oslo der Unio-medlemmer går ut i streik fra tirsdag 5. juniArbeidsplassene i Oslo der Unio-medlemmer gikk ut i streik fra onsdag 30. maiArbeidsplassene i kommunene (KS) der Unio-medlemmer gikk ut i streik fra onsdag 30. maiArbeidsplassene i staten der Unio-medlemmer gikk ut i streik fra onsdag 30. maiArbeidsplassene i kommunene (KS) der Unio-medlemmer gikk ut i streik fra torsdag 24. maiArbeidsplassene i staten der Unio-medlemmer gikk ut i streik fra torsdag 24. maiSamlet uttak 30. mai fordelt på forbundSamlet uttak 24. mai fordelt på forbundLes også:Bakgrunn for våre krav i lønnsoppgjøret   "For Skatterevisorenes Forening del medfører opptrappingen at 26 medlemmer fra Skatt vest, Bergen går ut i streik fra 7. juni. Fra før er 72 medlemmer i streik.
Les mer …
Viser til resultatet i meklingen i dag, der Unio går videre i streik, mens YS og LO aksepterte riksmelerens skisse. "Hvorfor ble det NEI i staten? Jeg kan ikke se våre medlemmer i øynene og anbefale dette tilbudet. Dette viser at Regjeringen ikke verdsetter den kompetanse Unios medlemmer har og de tjenester vi leverer.  Vi er stolte av jobben vår. Unios medlemmer gir hver dag god velferd, trygghet og kompetanse  til folk. Det forventer vi respekt for. Regjeringen viser ikke nødvendig respekt for kompetansen vi har og den viktige jobben vi gjør. 
Verken ramme eller profil var slik at Unio kunne godta det. Staten nektet oss et sentralt justeringsoppgjør, som var ett av våre viktigste krav. Vi fikk heller ikke aksept for at staten skal ha samme lønnsvekst som industrien (frontfaget). Det er grunnlaget for streiken. Vi kan ikke akseptere at vi verdsettes dårligere enn andre grupper. Totalvurderingen er derfor at Unio ikke kunne akseptere dette.  
Dette har ikke vært en lett avgjørelse. – Vi har gjort en helhetsvurdering. Konklusjonen er at vi ikke kan anbefale dette tilbudet til våre medlemmer. Når de andre organisasjonene vurderer dette annerledes, respekterer vi det, men vi er overrasket over at de kunne godta. Vi er trygge på at våre medlemmer ikke vil godta tilbudet, og at de opplever at regjeringen ikke verdsetter den viktige jobben vi gjør hver dag for at folk skal få solide offentlige tjenester. Har dere ikke gitt noe?
– Vi gikk inn i frivillig mekling med et mål for øye, å bidra til en løsning. Unio har vist forhandlingsvilje, men opplevde at Regjeringen har vist veldig liten vilje til å bevege seg, selv om vi har hatt en storstreik gående. Vil dere få mer etter å streike videre? Hva vil dere oppnå?Vi vet at det er krevende og få ut mer. Vår ambisjon er at regjeringen skal gi noe mer penger som gir større lønnsvekst til offentlig ansatte, slik at utdanning lønner seg bedre.  Vi måtte også ha en fordeling som treffer våre medlemmer bedre. Vi kan ikke anbefale regjeringens tilbud for våre medlemmer, når de nok en gang viser at de ikke verdsetter vår kompetanse."
Les mer …
Nyhet fra unio.no fra 25.05.2012: "25.05.2012. Rundt 7300 nye Unio-medlemmer i stat og kommune tas ut i streik fra onsdag 30. mai. Da vil Unio ha totalt nesten 16.000 medlemmer i streik.Unio varslet i dag arbeidsgiverne staten og KS om opptrapping av streiken. 6400 nye Unio-medlemmer tas ut i streik i kommunene – nær 900 tas ut i streik i staten. Ved noen av arbeidsplassene ble det også tatt ut Unio-medlemmer i streik fra torsdag 24. mai. Det er altså ikke bare nye arbeidsplasser i listene. Antallet medlemmer som er tatt ut ved de ulike arbeidsplassene varierer.Spørsmål om konsekvenser av streikeuttaket skal rettes til den enkelte arbeidsgiver."Se her for oversikt over:StreikestederFase 1Fase 2  Fra Skatterevisorenes Forening er 53 medlemmer i streik og ytterligere 19 er tatt ut i fase 2, tilsammen 72.
Les mer …
Unio har publisert følgende artikkel om de viktigste budskap og begrunnelser inn i meklingen:"Norge plasserer seg år etter år på toppen av FNs statistikker for livskvalitet. Skal det fortsette slik? Utgangspunktet for Unios tariffkrav er ganske klart: Unio mener at folk skal ha gode offentlige tilbud på alle velferdsstatens områder. Det vil selvsagt koste. Men det er en klok investering. Forskning viser at kvalitet lønner seg og at kvalifiserte folk jobber smartere og raskere. Og høyere lønn er nødvendig for å sikre nok kvalifisert arbeidskraft nå og i framtiden.Se hvorfor offentlig sektor må få et lønnsløft.Bærebjelkene i den moderne velferdsstaten er helse- og omsorgstjenestene, i barnehager og skoler, i høyere utdanning og forskning og politiets innsats for et trygt og sikkert samfunn. Disse tjenestene er også noen av årsakene til at Norge år etter år plasserer seg på toppen av FNs statistikker for livskvalitet. Stadig flere erkjenner at velferdsstaten gir Norge et avgjørende fortrinn også for å opprettholde og videreutvikle et kreativt og konkurransedyktig næringsliv.Samtidig som Norge scorer bra på undersøkelser om livskvalitet sliter vi med å rekruttere kompetent arbeidskraft til velferdsstatens kjernefunksjoner. En ny rapport fra nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (Vox) viser at  av lederne i offentlig sektor som venter rekrutteringsproblemer, tror 95 prosent av virksomhetsledere at de vil slite med å få fatt i høyt utdannet arbeidskraft. Lønnsforskjellen mellom arbeid i offentlig og privat sektor for ansatte med høyere utdanning har vært økende over lang tid, og er i dag på mellom 150.000 og 250.000 kroner, avhengig av hvilke grupper som blir sammenlignet. Lønnsforskjellene får konsekvenser for rekrutteringen til offentlig sektor, og det er ingen overdrivelse å si at utviklingen undergraver velferdsstaten.Å snu dette lønnsgapet er Unios jobb nummer en. "
Les mer …