Tariff 2009 - Årets lønnsoppgjør i gang

Utskrift

Pressemelding fra Unio: 

Unio-stat krever generelt tillegg til alle
- i et oppgjør som vil preges av pensjonskamp

Unio-stat går inn i årets mellomtariffoppgjør med et økonomisk krav om et generelt tillegg til alle ansatte i staten. Pensjonskravene kommer senere.

- Unio-stat krever et generelt tillegg til alle i staten med virkning fra 1. mai i år. Det mener vi tjener våre grupper best i årets oppgjør, sier forhandlingsleder for Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen. En konkretisering av de økonomiske kravene vil komme lenger ut i forhandlingsprosessen.

Unio-stat har, sammen med LO-stat og YS-stat, et mål om at både lønnsutvikling og lønnsnivå hos funksjonærene i staten skal gjenspeile funksjonærene i privat virksomhet. I 2008 var forskjellen på over 105 000 kroner. Funksjonærene i staten utgjør 90 prosent av alle statsansatte.

Samtidig er det klart at den store saken i årets oppgjør, blir pensjon. – Krav på pensjon vil vi komme tilbake til senere. Men det er uten tvil der det tøffe slaget kommer til å stå i dette oppgjøret, sier forhandlingslederen i Unio-stat.

Likelønn blir også satt på dagsorden i årets tariffoppgjør. Unio-stat påpeker at statistikken viser at heltidsansatte menn har en brutto regulativlønn som er 9,3 prosent høyere enn kvinnenes lønn. Dermed må arbeidet med å redusere dette gapet intensiveres fram mot oppgjøret i 2010.


For mer informasjon: Arne Johannessen, Unio-stat, tlf 928 96 461