Fra Unios Inntektspolitiske konferanse 2009

Unio arrangerte den 4. mars 2009 sin Inntektspolitiske konferanse.

Følg linken for å lese om konferansen på Unios hjemmeside.

Se artikkel på hjemmesiden til Unio for program.

For SF deltok Lønnspolitisk Utvalg på konferansen.