Tariff 2012 - Protokoll om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten

Utskrift

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har publisert "Protokoll om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten" på sin hjemmeside, med følgende ingress:

 

"4. mai 2012 ble det holdt møte i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten. Dette gjelder blant annet tjenestereiser, kurs, ferieavvikling og de tillitsvalgtes rolle under streik."

 

Se flere aktuelle artikler hos FAD under overskriften Lønnsoppgjøret i staten