Uravstemning Stat - utsatt frist

Utskrift

Husk å stemme over meklingsresulatet i årets tariffoppgjør.

På grunn av at uravstemningsdokumentet ble forsinket i posten, utsettes svarfristen til søndag 20. juni klokken 16.00.

Du avgir din stemme her: http://www.unio.no/minside

Alle skal ha fått tilsendt uravstemmingsdokumentet , samt medlemsnummer og pinkode for innlogging i posten.

Forhandlingsutvalget i Unio Stat anbefaler medlemmene å stemme ja ved åres uravstemming.