Løsning i staten

Utskrift

Pressemelding fra Unio vedr. løsning i staten

Partene i det statlige tariffoppgjøret kom på formiddagen den 27.05.2010 til enighet. Alle i staten får et generelt tillegg, for de fleste vil det ligge mellom 7 100 til 9 700. Likelønnsprofilen i oppgjøret gir kvinner 200 millioner kroner mer enn menn.

Dermed er den varslede streiken i staten avblåst.

- Vi fikk en akseptabel totalramme og føringer som gir muligheter for likelønnssatsing. Dermed kan vi ta et steg for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i staten, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen.

I tillegg til et generelt tillegg til alle, ble partene enige om å sette av 588 millioner kroner  til et sentralt justeringsoppgjør og 529 millioner kroner  til lokale forhandlinger. Dette gir en totalramme på oppgjøret på om lag 3,3 prosent.

- Alle tre elementene, det sentrale tillegget, det sentrale justeringsoppgjøret og den lokale potten, skal ha en likelønnsprofil. Føringene for likelønnssatsingen og en såpass stor justeringspott, gir mulighet til å gi kvinnedominerte grupper, der halvparten av de ansatte har 3-årig eller høyere utdanning, prioritet. Da har vi tatt et steg for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn i staten, sier forhandlingsleder Arne Johannessen.

Han understreker at det fortsatt er store utfordringer i staten og at ikke alle forventningene ble tilfredsstilt.

– Økonomien var krevende. Men totalt fikk vi såpass uttelling at Unio, som en ansvarlig hovedsammenslutning, valgte å akseptere framfor å ta ut viktige grupper for velferdsstaten i storstreik, sier han.

Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik (med virkning fra 1. mai):

Lønnstrinn 1-29: fra 7 100 – 9 700 kroner
Lønnstrinn 31-59: 9 700 kroner
Fra lønnstrinn 61: 2,1 prosent


Arne Johannessen, forhandlingsleder Unio-stat, tlf 928 96 461
Gry Jorunn Holmen, pressekontakt Unio-stat, tlf 930 89 730