Enighet mellom partene i staten

Utskrift

NRK melder at partenen i staten er kommet til enighet i forhold til en skisse til løsning. Det blir derfor ikke streik. Rammen på 3,3 %, herav er 0,3 % et såkalt kvinnetillegg.

Les mer på www.unio.no