Fortsatt mekling i staten

Utskrift

Meklingen på tariffområdene i offentlig sektor er nå inne i sitt siste døgn. Over 10 000 Unio-medlemmer kan bli tatt ut i streik fra 27. mai dersom meklingen ikke fører fram.

Streiken vil ramme kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Bodø og Ullensaker, noen fylkeskommuner, en rekke helseforetak, politidistrikter og flere statlige virksomheter. Over 10 000 lærere, førskolelærere, sykepleiere, polititjenestemenn, forskere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, skatterevisorer og administrativt personale kan være i streik fra torsdag morgen.

Meklingen løper parallelt for Unios medlemmer i tariffområdene KS, Spekter, stat og Oslo kommune.

Når det gjelder staten tar Unio ut cirka 2500 medlemmer ansatt i staten – hovedsakelig i Oslo, Trondheim og Bergen. Her tar Unio ut medlemmer i Skatteetaten, Politiet og ved universiteter og høgskoler. Streikeuttaket vil kunne ramme blant annet eksamensavvikling og sensur ved utdanningsstedene, patruljevirksomheten og generell straffesaksbehandling i politidistriktene.

Tilsvarende virksomheter rammes i Tromsø, Stavanger, Østfold, Bodø, Kristiansand og Romerike.

Informasjon om hvilke arbeidssteder som kan bli berørt av streik kan fås hos lokale konfliktledere.

For fullstendig oversikt se www.unio.no