Streikeuttak i offentlig sektor

Utskrift

Pressemelding fra Unio, 21. mai 2010

Streikeuttak i offentlig sektor

Over 10 000 Unio-medlemmer kan bli tatt ut i streik fra 27. mai dersom meklingen ikke fører fram. I dag kl 15 ble arbeidsgiverne varslet. Meklingsfristen går ut ved midnatt 26. mai.

Streiken vil ramme kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Bodø og Ullensaker, noen fylkeskommuner, en rekke helseforetak, politidistrikter og flere statlige virksomheter. Over 10 000 lærere, førskolelærere, sykepleiere, polititjenestemenn, forskere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, skatterevisorer og administrativt personale kan være i streik fra torsdag morgen.  

Meklingen løper parallelt for Unios medlemmer i tariffområdene KS, Spekter, stat og Oslo kommune.

 

Stat:
Unio tar ut cirka 2500 medlemmer ansatt i staten – hovedsakelig i Oslo, Trondheim og Bergen. Her tar Unio ut ansatte i Skatteetaten, politiet og ved universiteter og høgskoler. Streikeuttaket vil kunne ramme blant annet eksamensavvikling og sensur ved utdanningsstedene, patruljevirksomheten og generell straffesaksbehandling i politidistriktene.

Tilsvarende virksomheter rammes i Tromsø, Stavanger, Østfold, Bodø, Kristiansand og Romerike.

KS:
I KS tar Unio ut til sammen cirka 6000 medlemmer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad, Bodø og Ullensaker. Hvis det blir streik, vil sykehjem, hjemmesykepleie, ergo- og fysioterapitilbud, kommunal administrasjon, videregående skoler, grunnskoler og barnehager bli rammet. Uttaket tar hensyn til liv og helse.  

Spekter:
I tariffområdet Spekter kan om lag 950 Unio-medlemmer bli tatt ut i streik neste uke. Uttaksstedene er: Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nordlandssykehuset, St. Olavs Hospital, Helse Bergen, Stavanger Universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Østfold.

Unio har valgt å skjerme områdene øyeblikkelig hjelp, syke barn, kreftpasienter og psykiatrien.  

Oslo kommune:
I Oslo kommune er 539 Unio-medlemmer tatt ut i første uttak. I hovedsak er det bydelene Nordstrand, Østensjø og Vestre Aker som vil bli rammet. En eventuell streik vil påvirke tjenestetilbudet fra første dag.

Les mer om uttakene på www.unio.no.
Informasjon om hvilke arbeidssteder som kan bli berørt av streik kan fås hos lokale konfliktledere.

Kontaktinfomasjon lokale streikeledere:

Staten

Romerrike/
Lillestrøm                    Arild Hustad                       mob 930 28 405
Oslo                           Erik Eriksen                        mob 481 15 309
Tromsø                      Per Øyvind Skogmo             mob 996 04 406
Bodø                         Robin Johnsen                    mob 971 60 399
Trondheim                  Svein Olav Antonsen           mob 918 97 246
Bergen                       Bjarne Meidell                     mob 928 43 739
Stavanger                   Arild Sandstøl                     mob 976 92405
Kristiansand                 Kjell Erik Skaug                   mob 918 73 570
Østfold                       Marit Eriksen                      mob 416 63 210

KS

Tromsø                        Kari Anne Gimse,                mob 926 98 138
Bodø                           Randi Solvær,                     mob 977 21 850
Trondheim                   Agneta Amundsson,            mob 902 11 582
Bergen                        Grete Ingebrigtsen,             mob 416 67 007
Stavanger                    Eivind Rygh                        mob 906 21 361
Kristiansand                   Arnulf Andersen                 mob 907 94 766
Fredrikstad                    Ann-Heidi Jensen                mob 995 511 35
Ullensaker                     Mathea Ruud McGhie           mob 413 04 389

               
Oslo

streikeleder                Hanne Brunvoll                  mob 906 00 492  
pressekontakt            Ida Krag                            mob 916 40 110

Spekter 

Helse Stavanger HF        Brit Bø                                mob 971 77 673
Helse Bergen HF            Mette Mikkelsen                   mob 959 94 910
St. Olavs Hospital HF       Knut Jørgen H. Rotabakk      mob 909 38 320
UNN HF                        Mai-Britt Martinsen                mob 916 24 719
Nordlandssykehuset HF   Merete Lian                         mob 957 27 431
A-Hus HF                      Kai Øivind Brenden                mob 995 32 734
OUS HF                        Vibeke Braastad Kristiansen    mob 480 57 658
Sykehuset Østfold HF     Rune Stien                          mob 970 67 751
Sørlandet Sykehus HF     Ingunn M. Abildgaard            mob 924 30 771
                                   Mette Kjos-Hansen               mob 975 14 369