Tariff 2010 - Meklingsstart i Staten

Utskrift

Pressemelding 4. mai 2010


Meklingsstart i Staten

Tirsdag 4. mai kl 10.00 startet meklingen mellom partene i Staten. Dersom man ikke har kommet til enighet innen midnatt 26. mai, kan streik være et faktum.

En eventuell streik vil tidligst tre i kraft ved arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

LO Stat, YS Stat og Unio, med rundt 100.000 statstilsatte i ryggen, mener at staten ikke har vist vilje til å løse noen av de viktigste utfordringene i årets tariffoppgjør:
-        For liten økonomisk totalramme.
-        Et tilbud på likelønn som er tafatt og samtidig ikke forenelig med statens lønnssystem.
-        Angrep på arbeidstidsordningene

 

- Kravene våre er ansvarlige. Meglingen vi nå går inn i, vil derfor bli tøff siden avstanden mellom tilbud og krav er så stor, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat, Pål N. Arnesen i YS Stat og Arne Johannessen i Unio.

Alle meklinger i et lønnsoppgjør er lukket. Det vil blant annet si at partene ikke har anledning til å informere om eller kommentere den pågående meklingen. Meklingsmannen står for all informasjon.

For nærmere informasjon, kontakt:
Tone Rønoldtangen, LO Stat, tlf 930 05 183
Pål N. Arnesen, YS Stat, tlf 916 38 608
Arne Johannessen, Unio-stat, tlf 928 96 461