Om boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

Utskrift

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse er et tariffestet medlemsgode som tilbyr svært gode rentebetingelser til låntakerne. Alle SFs medlemmer er også medlemmer hos Statens Pensjonskasse, og kan dermed søke lån der. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at mange kan spare mye penger ved å ha boliglånet sitt i Statens Pensjonskasse. Statens Pensjonskasse skulle derfor ønske at enda flere benyttet seg av dette fremforhandlede medlemsgodet. 
 
For ytterligere informasjon se vedlagte artikkel fra Statens Pensjonskasse.


Kilde: Statens Pensjonskasse