Pensjonsdebatten - stoff

Utskrift

Som svarer på den aktuelle politiske situasjonen har Unio lagt ut nye nettsaker på unio.no om offentlig tjenestepensjon:

Etter de siste dagenes debatt om offentlig tjenestepensjon relanserer Unio pensjonsbrosjyren som  ble laget til oppgjøret i 2009. Brosjyren gir svar på mange aktuelle spørsmål i debatten.

Brosjyren kan lastes ned som PFD: http://unio.no/kunder/unio/cms.nsf/pages/08F05050729A23DDC1257818002F5809

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Hos Statens pensjonskasse (SPK) finner du en del informasjon og veiledning du bør studere før du tar ditt valg.

http://www.unio.no/kunder/unio/cms.nsf/pages/904B388AFC757C37C12578160044EA8A