Unios likestillingskonferanse 8. mars 2010

Utskrift

har overskriften "Valgfrihetsfella".

Konferansen arrangeres som frokostseminar på kvinnedagen mandag 8. mars fra 9.00 til 12.30 på Hotel Bristol i Oslo sentrum.

Det er ikke påmelding til frokostseminaret. Lokalet tar rundt 100 tilhørere, så den som kommer først, får plass. Det serveres kaffe og rundstykker fra klokka 8.30.

Et av flere sentrale spørsmål som Unio stiller er om likestillingen taper på valgfrihet. 

Til å innlede på konferansen stiller følgende Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud,  Loveleen Brenna, leder av Kvinnepanelet og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og Pål Schöne, Institutt for samfunnsforskning. Siste del av seminaret er satt av til en likestillingsdebatt mellom sentrale politikere.

Se også Unios hjemmeside og last ned programmet der.