Unio har publisert en artikkel på hjemmesiden en FAFO-rapport om ledermedlemmer.   "– Det er bra at ledermedlemmer jevnt over er fornøyde med sitt medlemsskap, og at det å kombinere lederoppgaver med å være fagorganisert fungerer greit for de fleste, sier Unio-leder Anders Folkestad. – Fafo-rapprten styrker grunnlaget for forbundenes arbeid overfor ledermedlemmene. Rapporten viser blant annet at medlemmene ønsker større oppmerksomhet om saker som gjelder arbeidsforhold, og saker av profesjonsfaglig art, sier Folkestad."
Les mer …
Som svarer på den aktuelle politiske situasjonen har Unio lagt ut nye nettsaker på unio.no om offentlig tjenestepensjon:Etter de siste dagenes debatt om offentlig tjenestepensjon relanserer Unio pensjonsbrosjyren som  ble laget til oppgjøret i 2009. Brosjyren gir svar på mange aktuelle spørsmål i debatten. Brosjyren kan lastes ned som PFD: http://unio.no/kunder/unio/cms.nsf/pages/08F05050729A23DDC1257818002F5809 Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Hos Statens pensjonskasse (SPK) finner du en del informasjon og veiledning du bør studere før du tar ditt valg. http://www.unio.no/kunder/unio/cms.nsf/pages/904B388AFC757C37C12578160044EA8A
Les mer …
har overskriften "Valgfrihetsfella".Konferansen arrangeres som frokostseminar på kvinnedagen mandag 8. mars fra 9.00 til 12.30 på Hotel Bristol i Oslo sentrum. Det er ikke påmelding til frokostseminaret. Lokalet tar rundt 100 tilhørere, så den som kommer først, får plass. Det serveres kaffe og rundstykker fra klokka 8.30.
Les mer …