Etter styremøtet desember 2008

Ifølge vedtektenes § 1 har Skatterevisorenes Forening - SF - som formål å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og faglige interesser.  På styremøtet 9.-11. desember 2008 behandlet og diskuterte styret en rekke saker i tilknytning til målsettingene.