Unio-konferansen 2010

Utskrift

Årets Unio-konferanse og representanskapsmøte arrangeres 6. og 7. desember på Sundvolden hotel.

Tema på Unio-konferansen 2010 er Velferds-Norge. Programmet er allsidig og variert med både politikere og representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, Frank Aarebrot, Jørgen Kosmo og Espen Beranek Holm på plakaten. Siri Lill Mannes er debattleder.

Les om programmet på Unios hjemmeside, samt om konferansen her, og se om konferansen på Facebook og Twitter.