Representantskapsmøtet 2009

Utskrift

Skatterevisorenes Forening avholder representantskapsmøte på Quality Hotel Tønsberg 29. september - 1. oktober 2009.

Vedlagt følger invitasjon til representantskapsmøte.  Vedleggene i invitasjonen - Vedtekter og Måldokument 2008 - 2010 finner du på nettsiden under menyen Organisasjon.

I tilknytning til represetantskapsmøtet arrangerer Skatterevisorenes Forening 1.oktober 2009 seminar om økonomisk kriminalitet. Tittel på årets seminar er "Sportsindustrien - den nye utfordringen innen økonomisk kriminalitet?". Se egen artikkel for nærmere informasjon og program.