NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser

Utskrift


Skatteunndragelsesutvalget overleverte 24.02.09 sin utredning NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser til finansminister Kristin Halvorsen. 

Unio har vært representert i utvalget ved spesialrevisor Solveig Pedersen, Skatt nord.

Følg link til Finansdepartementets hjemmesider for rapporten og pressemelding.

Høringsfristen er 11.06.09.  Høringsnotat og høringsuttalelser vil du finne her