Masterstudium i skatte- og avgiftsrett

Utskrift

Høsten 2009 starter et deltids erfaringsbasert masterstudium i skatte- og avgiftsrett.  

Skatteetaten har tatt initiativ til en master i skatte- og avgiftsrett fordi det er et økende behov for oppdatert spisskompetanse innen fagområdet. BI har utviklet et studie med internasjonal innnretning og aktuelle rettslige problemstillinger sammen med Skatteetaten. Rettsavdelingen i Skattedirektoratet har hatt ansvaret for utvikling av masterstudiet i samarbeid med BI.

Studiet passer blant annet for deg som arbeider med skatte- og/eller avgiftsrett til daglig, har en grunnleggende og bred forståelse av faget, er sterkt engasjert av skatte- og avgiftsretten og ønsker en vesentlig kompetanseheving. Det kreves at du har minst en bachelor innen økonomisk/administrative eller juridiske fag og at du har minst to års yrkeserfaring innenfor skatte- og avgiftsretten.

Se informasjon om masterstudiet på BIs hjemmeside (www.bi.no/masterskatt)

Søknadsfrist: 15. februar 2009