Fra Unios representanskapskonferanse 2008

Utskrift

Følg linken til artikkel på unio.no her

I artikkelen finner du også lenke til Unios resolusjon om finanskrisa og Unios resolusjon om pensjon.

Unio har lagt ut foredragene fra temaet Svart Økonomi - forringet velferd - de finner du her