Holdningskonferansen 2011 - "Drypp av svart"

Utskrift

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arrangerer konferansen "Drypp av svart" 15. mars i Handelshøyskolen BIs lokaler i Oslo. 

Unio oppfordrer i en artikkel på sin hjemmeside til å melde seg på til "Drypp av svart".  

Konferansen arrangerers av Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Handelshøyskolen BI og Samarbeid mot svart økonomi som er en allianse av sentrale parter i arbeids- og næringslivet – KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten.

Unio deltar i arbeidet mot svart økonomi gjennom alliansen SMSØ sammen med de andre sentrale partene i arbeids- og næringslivet. Konferansen retter seg blant annet mot ansatte og tillitsvalgte i forbund tilsluttet Unio.

Se også omtale av konferansen og påmeldingskjema på hjemmesiden til Samarbeid mot svart økonomi. Frist for påmelding er tirsdag 8. mars.

 

Skattedirektør Svein R. Kristensen åpner konferansen. Unio peker på følgende høydepunkter på konferansen:

  • Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet ved Sigbjørn Johnsen, finansminister.
  • Hvordan overtales til å si nei til svart arbeid? ved Magne Martin Haug, førsteamanuensis BI
  • Skatt, gull og klare meldinger: Er du smartere enn en 4. klassing? ved Arne Johannessen, Unio.

Øvrige foredragsholdere er Terje Moland Pedersen, statssekretær JD, Gaute Aas Askheim, Opinion, Monica Bredesen, seksjonssjef Skattedirektoratet samt Jan Balstad, Vibeke Giske Røisland, Shafi Adan og Henrik Syse. Konferansier for årets konferanse er Hilde Widerøe Wibe, Abelia.

Program og påmelding på siden til Unio finner du her