Fra E24 - "Omstilling ga skattesommel"

Utskrift

Lenke til Aftenpostens Sverre Stenseng med intervju med Skattedirektøren gjengitt bl a på E24 28.01.10:

http://e24.no/lov-og-rett/article3488472.ece