Unios innspill til ny regjeringserklæring

Utskrift

Unio har gitt sine innspill til ny regjeringserklæring. 

Et av hovedpunktene er at kontroll- og etterforskingskapasiteten retta mot svart økonomi og økonomisk kriminalitet må styrkes.

Svart økonomi og økonomisk kriminalitet svekker og undergraver fellesskapet. Unio krever at kontroll- og
etterforskingskapasiteten må styrkes.

Se hele dokumentet i artikkelen på Unios sider.