Sportsindustrien - den nye utfordringen innen økonomisk kriminalitet?

Utskrift

er tittelen på årets fagseminar som arrangeres i tilknytning til represetantskapsmøtet i Skatterevisorenes Forening 1.oktober 2009 i Tønsberg.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Fristen for påmelding er 25.09.09 - for dagpakker er fristen 28.09.09.  Se vedlagte invitasjon for detaljer vedrørende program, priser og påmelding.

Foredragsholdere er Professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trondheim Økonomiske Høgskole) Harry A Solberg, Dr. Brigitte Slot fra Finansdepartementet i Nederland, Andrew Lawrence og Simon Randall fra HM Revenue & Customs (England), journalist/forfatter Lars Backe Madsen og Jens M Johansson, daglig leder i Rosenborg Ballklubb Nils Skutle og avdelingsdirektør Tone Kaarbø fra SKattedirektoratet.