SFs fagseminar om økonomisk kriminalitet 2009

Utskrift

Skatterevisorenes Forening arrangerer i tilknytning til represetantskapsmøtet i foreningen seminar om økonomisk kriminalitet 1.oktober 2009.

Tittel på årets seminar er "Sportsindustrien - den nye utfordringen innen økonomisk kriminalitet?" Til å belyse temaet detlar Professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trondheim Økonomiske Høgskole) Harry A Solberg, Dr. Brigitte Slot fra Finansdepartementet i Nederland, Andrew Lawrence og Simon Randall fra HM Revenue & Customs (England), journalist/forfatter Lars Backe Madsen og Jens M Johansson, daglig leder i RBK Nils Skutle og avdelingsdirektør Tone Kaarbø fra SKattedirektoratet.

Seminaret arrangeres i Tønsberg, på Quality Hotell Tønsberg.

Påmelding til seminaret innen 25.09.09.  Se vedlagte invitasjon for detaljer vedrørende program, priser og påmelding.

Fra invitasjonen gjengis: 

Årets tema er økonomisk kriminalitet innenfor idretten. Fra at norsk idrett har hatt hovedfokus på sunnhet,
helse og velvære har deler av toppidretten utviklet seg til en massiv kommersiell industri. Innenfor enkelte
idretter omsettes markedsrettigheter, idrettsutøvere og TV-rettigheter for milliarder av kroner. Unge mennesker
med ekstreme talenter har muligheten til å tjene en livsinntekt i løpet av en kort karriere. Det er i erkjennelsen
av at det finnes krefter innenfor og rundt toppidretten som ønsker å profittere på idrettens voksende
markedsmessige betydning, og idrettstalentenes sårbare situasjon i forhold til de enorme pengesummene som
florerer, at vi ønsker å sette fokus på risikoen for økonomisk kriminalitet innenfor idretten.

Seminaret vil belyse idrettsøkonomiens omfang, eksempler på skatte- og avgiftskriminalitet og bekjempelse av
denne innenfor idretten, idrettens håndtering av unge mennesker i forbindelse med spilleroverganger, samt
kriminelle miljøers muligheter og utnyttelse av idretten til hvitvasking av penger. Seminaret vil ha en spesiell
fokus på fotball, men Skatterevisorenes Forening ønsker å signalisere at all profesjonell idrett har lignende tilknyttede
risikoer.

Vi er spesielt glad for at Financial Action Task Force (FATF) vil presentere sin rapport om hvitvasking innenfor
fotballen, og at Fotballforbundet velvilligst vil kommentere denne rapporten. Engelske skattemyndigheter vil
belyse eksempler og kontrollmetoder innenfor det engelske ligasystemet, noe vi også ser på som svært
spennende. Vi vil også stifte bekjentskap med forfatterne bak boken ”Den forsvunne diamanten” og få
et innblikk i overgangsmarkedets mange fallgruber. Vi imøteser et svært spennende seminar!

Øivind Eriksen
Leder Skatterevisorenes Forening


Seminaret arrangeres i Tønsberg, på Quality Hotell Tønsberg.

Påmelding til seminaret innen 25.09.09.  Se vedlagte invitasjon for detaljer vedrørende program, priser og påmelding.