Høringsuttalelse NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser

Utskrift

Skatterevisorenes Forening har avgitt høringsuttalelse. Høringsuttalelsen kan du lese her.

Alle høringsuttalelsene vil finnes på Finansdepartementets hjemmeside her.

Høringsfristen var 11.06.09.