Norsk Økoforum arrangerer halvdagsseminar i Oslo 15. november 2013 hvor man ønsker å få belyst effektive metoder for å stanse kriminell virksomhet. Målet for seminaret er å vise de beste virkemidlene våre ulike aktører har for å stanse pengeflyten til de kriminelle. Sted: Auditoriet i Skattekvartalet, Schweigaardsgt. 17, Oslo. Seminaret øverføres i tillegg på video til Skattekontorene i Molde, Trondheim og Steinkjer og 8 andre steder. Dato: 15. november 2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 – 12.30, seminaret avsluttes med en enkel lunsj Program: Ta pengene! - skattekrims metoder v/advokat Inger Coll og seniorrådgiver Åsbjørn Vikan, Skatt Øst Heftelse i praksis v/politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen og førstebetjent Rune Søfting, Oslo pd Valutakontroll v/tolloverinspektør Hans Wilhelmsen Seminaret er gratis for medlemmer av NØF, for ikke-medlemmer er seminaravgiften på kr 200.Spørsmål kan rettes til Trine Dahl Nielsen (tlf 41 41 39 79) eller Bjørnar Hånes (tlf 92 89 19 14) Påmelding gjøres via www.norskokoforum.no. Påmeldingsfrist er 1. november 2013 Velkommen til en inspirerende formiddag! Alle som jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet kan bli medlem av Norsk Øko-Forum. Som medlem får du vårt medlemsblad fire ganger i året og du kan delta på seminarer i foreningens regi til medlemspris. Medlemmer har også utvidet tilgang til informasjon på våre nettsider. Medlemskapet koster kr 250 per år.
Les mer …
"Svart økonomi og økonomisk kriminalitet svekker og undergraver fellesskapet og fører til konkurransevridning. Kontroll- og etterforskningskapasiteten må styrkes." Dette skriver Unio i sitt brev; "Unios hovedkrav og forventninger til en ny regjering" til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i forbindelse med regjeringsforhandlingene etter Stortingsvalget 2013 Unio sendte den 24.09.2013 sine krav og forventninger til partiene som sitter i Nydalen og sonderer mulighetene for å danne regjering sammen. – Vi har forventninger til et reelt trepartssamarbeid med den nye regjeringen, og ser fram til god dialog, sier Unio-leder Anders Folkestad. Brevet inneholder en del synspunkter og forventninger til partiene og den nye regjeringen. - Unio har merket seg tydelige signaler fra de borgerlige partiene under valgkampen om å satse kraftig på kunnskap og kompetanse. Dette er positivt, og helt nødvendig for å realisere kunnskapssamfunnet, sier Folkestad. Brevet er Unios notatserie nr 4/2013.
Les mer …
Norsk Øko-Forum avdeling Vestfold inviterer mandag 2. september til seminaret "Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet – hva skjedde, hva vil skje? - et seminar for deg som etterlyser handling for skattepengene" Fremtiden i politikken er tilsynelatende kortere enn fortiden. Den siste utgaven av regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet kom sent, men godt.  Seminaret vil søke å belyse: Hvor blir det av tiltakene i handlingsplanen? Hva merker det offentlige og vårt næringsliv til at planen er iverksatt? Vil den sittende regjering se fruktene av tiltakene høstet av opposisjonen? Vil det komme en ny plan med en ny regjering? Vi får belyst dette fra Justisdepartementet, opposisjonen, Politidirektoratet, skatteetaten, Finans norge, skatterevisorene og regionale aktører som arbeider mot økonomisk kriminalitet: Tid: mandag 2. september 2013Sted: Tønsberg (Auditoriet, Statens Park, Anton Jensens vei 5, Bygg D) Del 1: kl 09.00 – 14.30 "Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet – hva skjedde, hva vil skje?" Av invitasjonen går det fram at følgende innledere vil belyse temaet: Statssekretær Pål Martin Sand (AP), Justisdepartementet Stortingsrepresentant Anders Anundsen (FRP) Faglig leder Kjell Tore Melheim, Skatterevisorenes forening Spesialrådgiver Hans Petter Tetmo, Skattedirektoratet Politiinspektør Jarl Martin Pedersen, Politidirektoratet Seksjonsdirektør Frode Bjeglerud, Finans Norge, svindelforebyggende seksjon Politimester Rune Bård Hansen, Vestfold politidistrikt Avdelingsdirektør Jens Erik Holmås, Skattekrim Skatt sør Underdirektør Karianne Løken, SØK - Toll- og avgiftsdirektoratet Avdelingsdirektør Birgitte Melbye, NAV kontroll sør Regiondirektør Arve Semb Christophersen, Arbeidstilsynet Sør-Norge Seminaravgift:Kr 200,- for ikke-medlemmerKr 100,- for medlemmer av Norsk Øko-Forum Lunsj serveres seminardeltakerne under seminaret. Del 2: kl 14.30 – 18.00 "Etterretningsfaglig samarbeid - Status og samarbeid om videre utvikling" Medlemmer av Norsk Øko-Forum og ansatte i de offentlige etatene inviteres til en lukket sesjon hvor det i et uformelt forum vil diskuteres praktiske tilnærminger omkring etterretning og informasjonsdeling. Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet sier mye om samarbeid. I denne sesjonen vil vi fokusere på hvordan etatene arbeider med etterretning og samarbeider om utveksling av opplysninger. Dette vil skje ved innlegg og avsluttes med samtale om veien videre. Medlemmer i NØF som ikke er ansatt i de offentlige etatene bes ta kontakt for å avklare eventuell deltagelse på denne sesjonen.   Link til påmelding - påmelding innen 28. august Påmeldingen er gyldig når seminaravgiften er betalt til bankkonto 4484.51.10554 med opplysninger om navn og eventuelt arbeidsgiver. Dersom det ønskes betalingsbekreftelse fra NØF krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet. Bekreftelsen vil bli sendt til din e-post adresse.    
Les mer …
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arrangerer konferanse på BI i Nydalen 7. november 2012.    Konferansen tar opp problemstillinger rundt svart økonomi og urettferdig konkurranse. Innledere fra inn- og utland vil sette fokus på årsaker, virkninger og løsninger. Påmelding og mer informasjon finner du her på hjemmesiden til Samarbeid mot svart økonomi. Påmeldingsfristen er 1. november 2012. Konferansen åpnes av Svein R. Kristensen, skattedirektør og leder Samarbeid mot svart økonomi

 og Tom Colbjørnsen, rektor Handelshøyskolen BI, og har følgende tema og foredragsholdere:Fair play – et vanskelig valg? Kjetil Siem, generalsekretær Norges fotballforbundSkatteetaten - dommer eller trener? Ny undersøkelse: Hva mener næringslivet om kontroll, oppdagelsesrisiko og veiledning?
Andres Berset, leder Analyseteamet, SkatteetatenSpill mot ett mål?Ny undersøkelse: Hva mener regnskapsbransjen? Hanne Opsahl, leder fag NARF og Roy Kristensen, høyskolelektor BINorge – et veloljet spleiselagNHO’s besøkssenterHoldning og adferd – hvordan tette gapet?  Liv og lære innen miljøvern.Caroline D. Ditlev-Simonsen, forsker, co-director ved BI Senter for bedriftens samfunnsansvar Konkurransevridning – et eksempelFredrik Almqvist, skattekonsult Ernst & Young ABKonkurransevridning - følger og fellerHelge Haukeland, nestleder Norsk Arbeidsmands- forbund og Kristin Gyldenskog, direktør kommunikasjon og næringspolitikk NHO Reiseliv Ryddesjau i bilbransjen.Egil Steinsland, kommunikasjonssjef Norges Bilbransjeforbund  «Du glömde kvitto!» –hvordan virker nye regler?Stefan Lundin, avdelningschef Visita Svensk Besöksnäring og Conny Svensson, riksprojektledare Skatteverket Myke eller harde pakker?Astrid Bugge Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten  Muligheter og løsninger 14:25 Dette er vi sammen om!Avslutning ved Svein R. Kristensen  
Les mer …
Tax Justice Network - Norge og Skatterevisorenes Forening arrangerer konferanse 15.-16. november 2012 på Høgskolen i Oslo og Akershus. Kapitalfluktkonferansen 2012 arrangeres av Tax Justice Network – Norge og Skatterevisorenes Forening, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Konferansen er støttet av Norad.  Konferansen er gratis. Påmelding hos Tax Justice Network - Norge her. Konferansen har undertittelen "– Skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon". Tax Justice Network – Norge presenterer konferansen slik på sin hjemmeside: "Ulovlig kapitalflukt gir mindre inntekter til både fattige og rike land. Ti ganger mer forsvinner ut fra utviklingsland enn det som blir gitt i bistand. Ulovlig kapitalflukt over landegrenser er penger fra korrupsjon, kriminalitet og utbytte av lovlig virksomhet som ikke oppgis til beskatning. Pengenstrømmene er ofte skjult i skatteparadis. Skatteunndragelse og hemmelighold hindrer rettferdig konkurranse, øker risiko på investeringer og undergraver ansattes rettigheter. Innsyn i skatteparadis og i selskapers transaksjoner er sentralt, men manglende regelverk og juridiske gråsoner gjør arbeidet for åpenhet vanskelig. Hvordan kan Norge bidra til mer åpenhet?"
Les mer …