Tariff 2023 - Foreløpig rapport fra TBU

Mandag 20. februar 2023 legger Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) fram en foreløpig rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2022.

Leiar for utvalet, Geir Axelsen, presenterer rapporten i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sine lokale i Akersgata 64. Det er også høve til å følgje presentasjonen direkte på regjeringa.no.

 

Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) - regjeringen.no

Presseinvitasjon: Førebels rapport frå TBU - regjeringen.no