Valg av styre i Skatterevisorenes Forening

I forbindelse med Skatterevisorenes Forenings 9. ordinære kongress ble det gjennomført valg av styremedlemmer og øvrige verv. 

 

 

Øivind Eriksen ble gjenvalgt som leder for 2016-2018. Øivind Eriksen har vært leder i SF siden 1.1.1998. Det nye styret vil ha fortsatt spesiell fokus på kampen mot økonomisk kriminalitet. I tillegg kan det nevnes det pågående arbeidet med riggingen av "Nye Skatteetaten".

Etter valget bekler følgende personer de øvrige vervene i Skatterevisorenes Forening