Den 27. november 2015 ble staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene enige om å forlenge «Hovedavtalen i staten» fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2016.
Les mer …
1. nestleder Leni Søvik går ut av styret på grunn av ny stilling som underdirektør i Skatt Midt-Norge fra 1. november 2014. Ny 1. nestleder blir varamedlem i styret, Hilde Grethe Karlsen som overtar vervet umiddelbart.
Les mer …