Valg av styremedlemmer til SFs styre

På Skatterevisorenes Forenings representantskapsmøte 26.09.2017 ble Odd Arne Kjellstadli gjenvalgt som 1. nestleder og Thorn Th. Helgesen ble valgt som styremedlem.

De øvrige verv var ikke på valg.

SFs styre har følgende sammensetning fram til Kongressen 25. september 2018 :

 

 

 Valgene ble gjennomført ved akklamasjon.