Rapport om organisering av Skatteetaten

Finansdepartementet har i dag mottatt en rapport fra Skattedirektoratet som skisserer forslag til fremtidig overordnet organisering av etaten.

 Lenke til rapporten og lenke til saken på finansdepartementets side her