Landsmøtet 2023 - Valg av sentralstyre i Skatterevisorenes Forening

På Skatterevisorenes Forenings Landsmøte 2023 ble det den 21. mars 2023 foretatt valg til sentralstyre og øvrige sentrale tillitsvalgte.

Trine Lise Platt ble gjenvalgt som 1. nestleder, Morten Klevjer, Marianne Thorsen og Unni Wrangell ble gjenvalgt som styremedlemmer. 

Emil Oskar Selvik ble ny vara kommunikasjonsansvarlig og Lene Haaskjold Carlsen ble valgt som vararevisor.