Landsmøte 2021 har valgt sentralstyre

Skatterevisorenes Forening gjennomførte sitt Landsmøte 2021 14. april 2021. Landsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt. 

Her ble det foretatt valg av sentralstyre og sentrale tillitsvalgte. 

Sentralstyret i Skatterevisorenes Forening består nå av følgende personer:

  

 

 

 I tillegg til valg av sentralstyre gjennomførte også landsmøtet følgende valg: