Overføring av skatteoppkreveren utsatt

Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 01.11.2020.

Skatteetaten skriver bl a at:

"Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.

Prosessen med overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten har inntil nå vært helt i rute. Utsettelsen iverksettes på grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset, som medfører for stor risiko for å gjennomføre som planlagt 1. juni."

 ..........

"Selv om overføringstidspunktet flyttes noen måneder ut i tid, planlegger vi å ferdigstille innplasseringen av alle berørte ansatte så raskt som mulig. Det blir en forsinkelse i forhold til opprinnelig plan, men vi tar sikte på at alle skal få avklart sin innplassering i løpet av mai."

  


 

Bakgrunn - les mer her:

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten i 2020

Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten.

Grunnet situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset utsettes overføringen fra opprinnelig planlagt dato. Overføringen vil skje 1. november 2020. 

Dette er en informasjonsside for kommuner og skatteoppkreverkontorer. Her finner du informasjon fra Skatteetaten om planer og framdrift for overføringen. Informasjon fra Finansdepartementet finner du på Regjeringen.no.

 

Les her om Ansvar - rolle og myndighet i Skatteetaten